Văn phòng đo đạc Phú Mỹ

đo đạc địa chính phú mỹ

Đo đạc bản đô , trích lục địa chính thị xã Phú Mỹ

Đo đạc trích lục bản đồ địa chính thị xã Phú Mỹ đang ngày càng cần thiết. Do thị xã Phú Mỹ ngày càng phát triển, đất đai có nhiều thay đổi từ đất ở, đất nông nghiệp hay các loại đất khác

Nhiều hộ gia đình với diện tích đất của mình sau nhiều thay đổi họ cần những nơi có thể xác định mốc địa giới hành chính hay đo đạc trích lục bản đồ hoặc lên thổ cư ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Chức năng văn phòng đo đạc Phú Mỹ

Văn phòng đo đạc Phú Mỹ với sự hình thành nhằm mang lại cho khách hàng dịch vụ đo đạc thực hiện các thủ tục để nhằm mục địch sử dụng đất cho những người có nhu cầu

Hiện nay thị xã Phú Mỹ việc mua bán đất diễn ra nhiều. Nhưng chủ yếu người ở xa hoặc người dân không hiểu biết về pháp luật đất đai. Việc hiện trạng đất thay đổi sẽ cần phải thực hiện đúng luật đất đại hiện hành

Chính vì vậy chúng tôi nhằm hỗ trợ việc đo đạc bản đồ, địa giới hành chính Phú Mỹ sẽ hỗ trợ các việc giúp khách hàng có thể nhanh chóng thực hiện việc thay đổi hay giám địch thửa đất theo đúng nhu cầu

 

Nhiệm vụ văn phòng đo đạc thị xã Phú Mỹ

Để dễ nắm bắt được những nhiệm vụ cơ bản khách hàng muốn lên thổ cư, thủ tục pháp lý đất đai, trích lục thửa đất hay đo đạc bản đồ địa chính ở thị xã Phú Mỹ

– Đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

– Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

– Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

– Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

– Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

– Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

– Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

Văn phòng đo đạc Phú Mỹ sẽ hỗ trợ khách hàng tốt nhất để thuận tiện nhất cho khách hàng

Hãy đăng ký thông tin hoặc liên hệ trực tiếp để nhận giải đáp từ đơn vị dịch vụ đo đạc Phú Mỹ

đất ata phú mỹ

HOTLINE : 090 295 79 38

Trả lời

090 295 79 38