Khu công nghệ cao Hắc Dịch

Khu công nghệ cao Hắc Dịch chính thức được phê duyệt

Dự án này đã được biết trong thời gian trước làm cho làn sóng đầu tư bất động sản đổ bộ về Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ đầu tư cực kỳ nhiều.

Tuy nhiên vào thời điểm đó mới chỉ là thông tin việc quy hoạch và dự kiến thực hiện dự án khu công nghệ cao. Chứ chưa có thông tin nào về việc chọn đất và quy hoạch chi tiết vị trí khu đất

Mới đây nhất ngày 13/4/2020 thủ tướng chính phủ đã chính thức phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu với vị trí chính xác và bản vẽ quy hoạch trên địa bàn phường Hắc Dịch thị xã Phú Mỹ

Dưới đây là cập nhật đầy đủ về pháp lý thủ tục giấy tờ của thủ tưởng chính phủ phê duyệt

pháp lý khu công nghệ cao hắc dịch mô hình khu công nghệ cao hắc dịch tổng quan khu công nghệ cao hắc dịch khu công nghệ cao hắc dịch mô hình dự án

Trả lời

090 295 79 38