Đông Tây Land mở đầu cho phân phối bất động sản nước ngoài bằng dự án nhà phố GreenHills Park

Ngày 6/3/2020 công ty bất động sản Đông Tây Land chính thức ký kết với Wolf Group -CBRE – LT Pacific Investment. Để độc quyền phân phối nhà phố GreenHills Park tại Melbourne, Australia.

Sự hợp tác này đánh dấu một bước phát triển mới của bất động sản Việt Nam Để mở đầu cho bất động sản nước ngoài. Giúp cho bất động sản ngày càng phát triển hơn.

Lễ ký kết hợp tác phát triển dự án nhà phố GreenHills Park
Lễ ký kết hợp tác phát triển dự án nhà phố GreenHills Park
ký kết hợp tác phát triển dự án nhà phố GreenHills Park
ký kết hợp tác phát triển dự án GreenHills Park
Hiện trường dự án nhà phố GreenHills Park
Hiện trường dự án nhà phố GreenHills Park

Tại sao bất động sản Đông Tây Land lại chọn dự án nhà phố GreenHills Park nước ngoài để đầu tư ?

Trong bối cảnh bất động sản ngày càng phát triển mạnh. Các dự án mọc lên nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu cua khách hàng. Thì bên cạnh đó một loại hình mới là bất động sản nước ngoài còn chưa có công ty nào giám mạo hiểm để dấn thân vào. Tuy nhiên việc đô thị hóa kết nối các nước trên thế giới. Đã tạo điều kiện phát triển cho nền kinh tế Việt Nam

Chính vì thế nhiều người dân Việt vừa có nhu cầu sinh sống ở các nước tiên tiến. Du học hay làm việc tại các nước trên thế giới lại rất là nhiều.

Với một lượng nhu cầu lớn như vậy. Tuy nhiên chưa có công ty nào vào phát triển chính vì thế sự hợp tác của Đông Tây Land với Wolf Group -CBRE – LT Pacific Investment để độc quyền phân phối GreenHills Park tại Melbourne, Australia. Sẽ đánh dấu một bước phát triển mới của bất động sản.

Dự án GreenHills Park sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng ở Việt Nam. Những khách hàng đang có nhu cầu định cư ở Australia và các khách hàng trên thế giới.

Trả lời

090 295 79 38